O mně a přístupu k astrologii

 I v astrologii je nejdůležitější mít pevný charakter a stát se co nejcitlivějším překladatelem „hvězdných map“.  Pak je informace čistější a mluva jasnější

V mých osmi letech se stala událost, při které jsem si uvědomila, že za vnějšími projevy a ději se skrývá vnitřní svět plný příčin a prazákladů. Odraz vnějšího světa ve mně s postupujícím věkem začal stále více vzbuzovat zájem o jeho zkoumání. Důsledky si nutně vyžadují otázku příčin.

V osmnácti letech jsem se mimo studia psychologie začala plně se věnovat hledání svého vnitřního člověka a práci s vnitřními energiemi. Pocity a obrazy, které se postupně začaly vnořovat do mé mysli, jsem se snažila zachycovat kresbou. Tím se zde také začal intenzivněji vyvíjet můj cit pro symbol. Osobnímu vyjádření „obsahu“ jsem se věnovala také v hudbě, však především ve scénickém tanci.

            V devatenácti letech, kdy má osoba prožívala období plné zvratů, mne cesty přivedly k symbolice astrologické. Setkání s člověkem, který mi pomohl odhalovat oblast vnitřního světa, mimo jiné i pomocí astrologie, mi pomohlo přemýšlet o celém procesu života v širších souvislostech. Tehdy jsem pochopila, že ne každý čas je vhodný pro nějakou činnost, pocítila jsem dýchat celou přírodu. Začala jsem více sledovat svůj život z hlediska času. Sledovala jsem tedy to, proč některé věci dělám, jak je dělám, a kdy se opakují a jak se opakují. Člověk má velký sklon k tomu, své chyby opakovat. Je však těžké chybu rozpoznat, uvědomit si ji, snad ještě těžší je ji vykořenit. Na závěr se však vkrádá myšlenka, že je to právě ta chyba, která člověka dovedla k poznání, a že tedy byla důležitá v celém procesu osobního vývoje. Nelze tedy ničeho litovat. Je pouze potřeba si plně uvědomovat své kroky minulé, hledět odvážně budoucnosti do tváře a jít. Proto je přítomný okamžik tak důležitý. Každá myšlenka, postoj i nálada se odráží a spoluutváří děje budoucí.

V pětadvaceti letech jsem se nasměrovala na humanistickou a transpersonální astrologii a absolvovala školu Pavla Turnovského. Nyní pracuji s lidmi, kteří mají otázky ke svému životu, otázku kdo jsou a jaká je zde jejich úloha v celém procesu. Snažím se pracovat v co nejširších souvislostech tak, jak mně to má současná úroveň vědomí dovoluje. Při konzultaci vyžaduji otevřenost, věnuji druhému k pochopení čas. Konzultace je více rozhovorem než instruktáží s důrazem na svobodné rozhodování. Astrologický výklad není věštbou, ukazuje pouze možnosti, kterých můžeme, ale nemusíme využít. Klíč se totiž nachází vždy v přítomném okamžiku.

Astrologie zachycuje a popisuje především rytmus přírody a jeho vliv na člověka. Tomuto rytmu podléhá každá bytost, která se zde zrodila. Pokud člověk brání tomuto přirozenému dechu přírody, přirozené harmonii, přichází dříve nebo později nemoc nebo jiný destruktivní krok. Jako první, nejdůležitější, je tedy hledání osobního rytmu, který se nachází v každodenních činnostech. Jde především o to, vzbudit v sobě zájem o sledování vnějších dějů, které se utvářejí a přetvářejí novým myšlenkovým přístupem. Jde o to, vzbudit v sobě otázky vůbec. Pak může být spatřeno, že vnější děje jsou důsledky a zrcadlo, které slouží k pochopení sebe sama. Druhým krokem pak bude sledování širších souvislostí, jako je účast integrovanějšího člověka na společenských procesech, fungování v rodině, společnosti. V třetím kroku může být astrologie nápomocna k sebezvýraznění a v konečném člověka provázet nebo dokonce vést k životu vnímanému jako nadosobní událost v nekonečném prostoru vědomí. Vždy je zde však třeba lidské vůle, odvahy a vytrvalosti. Koneckonců jako ve všem.

Kontakt:

( 737 908 532 

* amenartas@astroformace.cz