Ceník nejčastěji poskytovaných služeb:

Horoskop zrození (radix)
K sestavení horoskopu zrození je nutné znát datum, místo a hodinu narození. Konají se celkem dvě setkání. Úvodní setkání je především o osobním kontaktu a nastínění přístupu k celé věci. Následně může dojít k osobnímu předání dat potřebných pro zpracování horoskopu. Druhé setkání se koná nad vypracovaným horoskopem. Konzultace probíhá formou rozhovoru a trvá přibližně, dle potřeby, 2-3 hod..
Období mezi oběma konzultacemi by mělo sloužit, z Vaší strany, k formulaci otázek a přípravě dat některých pro Váš život významných událostí. Součástí rozboru Vaší osobnosti je totiž zpracování progresivních lunačních cyklů. Při práci je použito sabiánských symbolů.
Cena vypracování horoskopu zrození a progresivních lunačních cyklů včetně výkladu (i v písemné formě) je 1 500 Kč, každá další konzultace k tomuto tématu 400 Kč.

Roční horoskop (solár)
Roční horoskop, ukazující hlavní téma daného roku, obsahuje také tranzity pro aktuální období. Pokud je třeba, je zde interpretován i stav v sekundární direkci. Pro vypracování jsou potřebná data z horoskopu zrození. Délka trvání konzultace je dle potřeby 2-3 hod. Při práci je použito sabiánských symbolů.
Cena vypracování ročního horoskopu se pohybuje od 1 000 Kč do 1 500 Kč včetně výkladu (i v písemné formě).  

Měsíční a jednodenní horoskopy Vše je jako u ročního horoskopu, však délka konzultace a cena je povážena individuálně dle rozsahu práce.   

Synastrie (partnerské horoskopy)
K sestavení partnerského horoskopu je nutné znát data, místa a hodiny narození všech zúčastněných. Při konzultaci by měli být účastni všichni, kterých se to týká, nebo je nutné mít písemné svolení nepřítomné osoby (viz zásady humanistického a transpersonálního astrologa). Při výkladu vycházím ze srovnání základních horoskopů, dále přecházím ke vztahovému horoskopu, který ukazuje potenciál vztahu, a v neposlední řadě je použita technika nastiňující řešení vztahu a jeho harmonizaci. Pokud je třeba, může být použito dalších technik k časovým aktualizacím. Při práci je použito sabiánských symbolů.

Cena partnerského horoskopu se řídí počtem zpracovávaných osob a ceníkem výše uvedených služeb (včetně výkladu i v písemné formě).

Horoskop jednorázové události nebo snu
K sestavení tohoto horoskopu je potřebné znát datum, místo. Nejdůležitější je však vědět přesný čas, kdy se událost přihodila nebo kdy nám vstoupila do vědomí. Pro práci se sny je to čas, kdy jsme se ze snu probudili a uvědomili si ho. Pro sestavení horoskopu události týkající se času budoucího, jako je např. hledání příznivějšího času v prostoru pro termín cesty, svatby, operace nebo jinak důležitého okamžiku života, je potřebné udat časové rozmezí pro hledaný termín. Při práci je použito sabiánských symbolů.
Cena vypracování včetně výkladu horoskopu jednorázové události nebo snu je považována individuálně dle rozsahu práce a v souladu s ceníkem výše uvedených služeb.       

 

Kontakt:

( 737 908 532 

* amenartas@astroformace.cz